aso 3e graad

Aantal weergegeven:
Sorteren op:
62,50€
Op deze cd 3 spellingprogramma's: Gevarieerde Spelling, Spelling Werkwoorden en Leestekens Omschr..
62,50€
62,50€
Het computerprogramma Spelling voor de bovenbouw is bedoeld voor studenten in de hoogste klassen van..
62,50€
62,50€
Omschrijving: De programma’s Woordkennis 1-5 zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die de woorden..
62,50€
62,50€
Omschrijving: De programma’s Grammatica I t/m III zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die beter..
62,50€
62,50€
Omschrijving Spelling voor Gevorderden: Spelling voor Gevorderden is een programma voor het aanle..
62,50€
62,50€
Op deze cd 2 programma's: Lezen en Formuleren voor Gevorderden   Omschrijving Lezen: Voor he..
62,50€
62,50€
Omschrijving: In verschillende opleidingen moeten leerlingen argumentatie in teksten kunnen analy..
62,50€
62,50€
Getallen 3  is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo, in m..
62,50€
62,50€
Meten en Meetkunde 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo, ..
62,50€
62,50€
Rekenen en Wiskunde Verhoudingen 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van ..
62,50€
62,50€
Verbanden 3 besteedt aandacht aan het opstellen van tabellen, formules en grafieken. Er zijn ook uit..
62,50€