1e graad

Aantal weergegeven:
Sorteren op:
62,50€
Op deze cd 3 programma's: Spelling op maat 2, Spelling op maat 3 en Werkwoordspelling op maat O..
62,50€
62,50€
Op deze cd 2 programma's: Begrijpend Lezen 2 en Strategisch lezen (cd: JB047) Omschrijving Begrij..
62,50€
62,50€
Omschrijving Formuleren Formuleren is bedoeld voor de snelle leerlingen van de groepen 7 en 8 van..
62,50€
62,50€
Omschrijving Praktijkgericht Lezen 1 Praktijkgericht Lezen 1 is gericht op het aanleren van die vaa..
62,50€
62,50€
Omschrijving Woorden 1, 2, 3: In de programma’s Woorden 1-2-3 worden in totaal zo’n 2000 woorden ..
62,50€
62,50€
Omschrijving: De programma’s Grammatica I t/m III zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die bet..
62,50€
62,50€
Omschrijving: De programma’s Woordkennis 1-5 zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die de woorden..
62,50€
62,50€
Op deze cd 2 programma's: Schoolwoorden en Uitdrukkingen (cd: JB015) Omschrijving Schoolwoorden: ..
62,50€
62,50€
Omschrijving Grammatica op maat: Vmbo-leerlingen met een achterstand op het gebied van de grammat..
62,50€
62,50€
Doelgroepen Studievaardigheid op maat  Het computerprogramma Studievaardigheid op maat is bedo..
62,50€
62,50€
Rekenen op maat 5 is bedoeld voor groep 5 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het spe..
62,50€
62,50€
Rekenen op maat 7 is bedoeld voor groep 7 van het basisonderwijs, vergelijkbaar niveau van het speci..
62,50€