Nederlands in het buitenland

Nederlandse les voor Nederlandse kinderen in het buitenland

Een specifieke groep die door Juffrouw Blom wordt bediend zijn Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen. Vaak zitten ze op internationale scholen waar lang niet altijd (op voldoende hoog niveau) Nederlands wordt gedoceerd. Soms volgen kinderen ook nog enkele uren taalles op de Nederlandse school in het gebied waar ze verblijven. Helaas is dit niet voor ieder kind voldoende om bij te blijven. Het komt ook vaak voor de de Nederlandse school te ver weg is of dat er helemaal geen Nederlandse school in de buurt is. Zeker wanneer het verblijf in het buitenland tijdelijk van aard is, is het van belang om Nederlandse les te blijven volgen om een achterstand te voorkomen.  De software van juffrouw Blom kan hierin een belangrijke rol vervullen. Ervaring wijst uit dat kinderen het leuk vinden om met de computer te leren, en voor de ouders is het een stuk minder intensief dan zelf bijles Nederlands geven. 

Ook Nederlandse kinderen in het buitenland die uitvallen op de Nederlandse school omdat hun niveau niet op peil is, helpen wij graag op weg.

Veel emigranten vinden de weg naar juffrouw Blom. Zij zien graag dat de kinderen hun Nederlands op peil houden, zodat zij kunnen communiceren met de familie in Nederland. Ook is het niet ondenkbaar dat kinderen van emigranten weer in Nederland gaan studeren en dan moet een Nederlands examen worden afgelegd.