Copyright Juffrouw Blom

Copyright © Juffrouw Blom/Muiswerk Educatief. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de inhoud van Juffrouw Blom/Muiswerk cd-roms en online-licenties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Het is niet toegestaan CD-roms en online-licenties van Juffrouw Blom/Muiswerk door te geven of te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Het is niet toegestaan de gebruikte teksten, vragen, woorden, geluidsopnames en plaatjes te hergebruiken in eigen of andere producten, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Het is niet toegestaan de gebruikte analysealgoritmes te hergebruiken in eigen of andere producten, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Het is niet toegestaan Juffrouw Blom/Muiswerk applicaties via een applicatieserver beschikbaar te stellen in een intra- of internetomgeving.