Het expertteam

Juffrouw Blom maakt gebruik van de expertise van een indrukwekkend team. 

Truus Schijf
Truus is een ervaren docent Nederlands en remediaal specialist, opgeleid aan de VU. Op 18 maart 2009 promoveerde zij bij de afdeling Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘Taalvaardigheden van brugklasleerlingen’. Voor Muiswerk Educatief ontwikkelt zij veel test- en oefenprogramma’s op het gebied van de Nederlandse taal.


Theo Schijf
Theo is gedreven ontwikkelaar van computerprogramma’s en verantwoordelijk voor de techniek in de producten van Muiswerk Educatief en die van JuffrouwBlom.com. Uit zijn techniek, gecombineerd met de didactiek van zijn zus Truus Schijf, ontstonden de eerste Muiswerkprogramma’s, die zo’n 15 jaar geleden op de markt werden gebracht. Door de jaren heen heeft hij de software steeds aangepast aan de tijd en op dit moment werkt hij aan spannende toekomstige uitvoeringen van de Muiswerkprogramma’s. Daarnaast is Theo directeur van Muiswerk Educatief.


Jan van der Linden
Jan van der Linden is onderwijspsycholoog en heeft jarenlang ervaring met het (basis)onderwijs. Jan is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp Computergestuurd Spellingonderwijs. In zijn onderzoek bleek ontwikkelde educatieve software voor het zelfstandig leren van de Nederlandse werkwoordspelling een opvallende leerwinst op te leveren. Hij vindt dat het onderwijs veel beter zou moeten differentiëren. Zijn motto is: bied kinderen continue onderwijs op maat en breng ze daarmee steeds naar een volgende ontwikkelfase. Vygotsky, een Russisch leerpsycholoog, noemde dat de 'zone van de naaste ontwikkeling'. Dit principe past Jan toe in de rekenproducten Rekenen op Maat 1, 2 en 3, die hij voor Muiswerk heeft gemaakt.


Freek Weeda
Freek is docent wis- en natuurkunde in het voortgezet onderwijs en werkt nauw samen met Muiswerk Educatief. Freek heeft een post-doctoraal ‘Didactiek van de tweede fase en de begeleiding van hoogbegaafden’ aan de Universiteit van Utrecht. Hij is naast docent ook zelfstandig trainer en geeft workshops op scholen over het gebruik van educatieve software, maar ook over het omgaan met hoogbegaafdheid. Freek ontwikkelt 6 Muiswerk-rekenmodules, waarvan de eerste in september 2009 op de markt is gebracht. Uiteraard zijn die rekenprogramma's geschikt voor leerlingen met leerproblemen, maar vormen ook een uitdaging voor de begaafde kinderen.
 
Nico Koopman
Niet veel mensen zijn zo enthousiast voor hun vak dat zij zich een leven lang blijven ontwikkelen en herontdekken. Nico Koopman wel. Je kunt hem met recht een rekengek noemen. Op 65-jarige leeftijd blijft hij zoeken naar uitdagingen voor zichzelf en naar manieren om het rekenonderwijs te verbeteren. Zijn meest recente bijdrage: de computerprogramma's Rekenen op maat voor Groep 4, 5, 6 en 7 van Uitgeverij Muiswerk Educatief. 10 jaar ervaring als onderwijzer vormt de basis voor alles wat Nico Koopman bewerkstelligt, zowel op het gebied van ontwikkeling, als bij begeleiding en advisering. Met name de organisatorische en inhoudelijke knelpunten bij het omgaan met de veelal grote verschillen tussen kinderen, zijn hem een doorn in het oog. Hetzelfde geldt voor de problemen die je tegenkomt als je kinderen zelfstandig wilt laten (ver)werken. Tijdens de praktijkjaren met kinderen verdiepte hij zich ook theoretisch via een M.O. A en M.O. B pedagogiekstudie bij de V.U. in Amsterdam. 
 
Andre Maas
Andre Maas is IT-expert op de Antoniusschool in Kudelstaart. Alle nieuwe programma’s worden eerst getest en geïnstalleerd door Andre. Pas als hij zegt dat ze feilloos werken, worden ze ook aan andere klanten verkocht.

Bep Schagen
Bep Schagen is jarenlang onderwijzeres geweest op verschillende basisscholen. Nu helpt ze individueel kinderen die moeilijk meekomen op school. Vaak met behulp van computerprogramma’s. Bep kent de markt goed en denkt met het Muiswerkteam mee over nieuw te ontwikkelen producten en diensten.

Jetty Muller
Jetty Muller is jarenlang docent en sinds 1986 remedial teachter geweest in het voortgezet onderwijs. De laatste jaren heeft zij ook kinderen uit het PO begeleid. Momenteel is zij werkzaam in het Speciaal Onderwijs. Jetty laat leerlingen met Muiswerkprogramma’s werken en geeft continu feedback aan het ontwikkelteam.

Jasper, Marijn en Lev zijn drie van de testkinderen die software uitproberen voordat ze in de verkoop komen. Door de jaren heen hebben duizenden kinderen thuis of op school als testkind gefungeerd. Te veel om ze hier allemaal op te schrijven. Door de programma’s uit te proberen laten de kinderen zien of de programma’s de gehoopte resultaten opleveren. Daarnaast wordt ook het plezier dat de kinderen aan de programma’s beleven gemeten.