Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Juffrouwblom.com. 

Juffrouwblom.com
Hornweg 271
1432 GL Aalsmeer
Email: info@juffrouwblom.com

KvK 34312015
BTW NL8199.02.500.B01

1. Algemeen 
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Prijzen 
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

3. Betaling 
3-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 
3-2 De bestelling wordt geleverd na betaling, uitgezonderd scholen, bedrijven en instellingen. Zij kunnen achteraf betalen. Betalen kan op de volgende manieren:
3-3 direct en online middels  iDEAL. 
3-4 middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Juffrouwblom.com de bestelde artikelen voor u. Mocht Juffrouwblom.com de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop. 
3-5 Juffrouwblom.com verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

4. Levering 
4-1 Alle artikelen worden binnen 6 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post. 
4-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post binnen 6 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen. 
4-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden. 
4-4 TNT post bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is. 
4-5 Alle software is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Indien Juffrouwblom.com uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren. 
4-6 Juffrouwblom.com is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post. 

5. Retourneren 
5-1 Juffrouwblom.com doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren. Dit kan alleen wanneer de verpakking van de CD(‘s) ongeopend is en het zegel NIET is verbroken en/of beschadigd.
5-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Juffrouwblom.com. 
5-3 Na ontvangst van de retourzending zal Juffrouwblom.com het betaalde bedrag (inclusief de betaalde kosten van toezending) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening. 
5-4 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien het zegel is verbroken en/of beschadigd.
5-5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Juffrouwblom.com zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen. 

6. Aansprakelijkheid 
6-1 Alle producten die in het assortiment van Juffrouwblom.com zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan software moet voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen: info@juffrouwblom.com.
6-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Juffrouwblom.com kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Juffrouwblom.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. 
6-3 Juffrouwblom.com is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Juffrouwblom.com zo spoedig mogelijk worden aangepast. 

7. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Juffrouwblom.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Juffrouwblom.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8. Privacy-statement 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Juffrouwblom.com gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

9. Vragen 
Juffrouwblom.com streeft naar zeer tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Juffrouwblom.com, dan wordt Juffrouwblom.com daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht: info@juffrouwblom.com.

10. Geschillen 
Op overeenkomsten tussen het Juffrouwblom.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Copyright 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Juffrouwblom.com. De illustraties zijn eigendom van Juffrouwblom.com.