Nieuws

 

Wat iedere ouder en leerkracht moet weten over het brein, door Jelle Jolles.
Deze blog geeft in 35 stellingen een visie op ‘Brein, ontplooiing, onderwijs &
opvoeding’.
Om het artikel te lezen: klik hier

 

Brief van Ben Wilbrink aan de kamer:
 
De kwaliteit van het onderwijs over breuken blijkt voorspellend te zijn voor latere keuzes die leerlingen maken voor beta-profielen en bovendien voor de resultaten die leerlingen boeken in de beta-vakken. (Siegler cs, 2012).
 
Numeracy, ik vertaal dat maar met getalbegrip, blijkt belangrijk voor de gezondheid in het latere leven. niet duidelijk is of rekening is gehouden met verschillen in intellectuele capaciteiten, ik neem aan van wel. Dan gaat het niet om het kunnen maken van een staartdeling, maar om de vertrouwdheid met getallen die het resultaat is van goed rekenonderwijs. Wie de kansen en risico’s die de huisarts geeft, niet wil horen – want ja, dat zijn lastige getallen – die schaadt uiteindelijk de eigen gezondheid (Reyna, Nelson, Han & Dieckmann, 2009). Ga er maar vanuit dat wat voor lichamelijke gezondheid geldt, ook geldt voor de gezondheid van de eigen financiën. 

 

 

 

Op 17 september 2013 plaatste Moms and the city, het informatiepunt voor en door (aanstaande) moeders, een artikel over Juffrouw Blom: Mama's achter de webwinkel. Om het artikel te lezen: klik hier.

 

 

Het juffrouw Blom/Muiswerk-woordenboek is onlangs vernieuwd!

Het woordenboek bevat nu ruim 21.000 woorden, circa 60.000 vervoegingen, ruim 22.000 betekenissen en 11000 uitdrukkingen. Onlangs zijn er enkele spectaculaire vernieuwingen toegevoegd, zoals het bekijken van alle uitdrukkingen bij een specifiek woord, of het bekijken van een woord dat eindigt op …heid, of het onderzoeken welke woorden rijmen op een bepaald woord. En sommige woorden hebben ter verduidelijking een plaatje bij zich.

Sinds mei 2013 is voor het eerst het klankzoeken ingebouwd. Dat wil zeggen dat als je je een letter vertypt, je waarschijnlijk toch het woord vindt dat je zoekt; dus bijvoorbeeld met baaard vind je toch het woord baard.

Het woordenboek is gratis. U mag het zelf gebruiken. Als u met leerlingen werkt, mag u het ook aan uw leerlingen meegeven. U mag het echter verder niet ter beschikking stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever JuffrouwBlom.com.

De werking van het woordenboek:
Nadat het woordenboek is gedownload, verschijnt er een icoontje op het bureaublad in de vorm van een boekje. Door het boekje te dubbelklikken wordt het woordenboek opgestart. Onderaan op het hoofdscherm staat een vraagteken, waaronder de werking van het woordenboek wordt uitgelegd.

(Uitsluitend voor Windowsgebruikers)