Speciaal onderwijs

Zijn de programma's ook geschikt voor leerlingen van het speciaal onderwijs?

Ja, dat is zeker het geval. Scholen voor speciaal basisonderwijs werken veelal met 'gewone basisschoolmethodes'. Vaak blijkt dat er kinderen zijn die niet mee kunnen in een groepje. Voor deze kinderen kunnen de Muiswerkprogramma's uitstekend worden ingezet. Wel is gebleken dat het goed is om als ouder of begeleider, naast de leerling te gaan zitten omdat leerlingen wel de neiging hebben om snel zonder te lezen een antwoord aan te klikken. Op school is vaak bekend hoe groot de achterstand is van het kind. Daarmee moet dan rekening worden gehouden bij de aanschaf van de software. Is de achterstand bijvoorbeeld 2 jaar en een bepaald programma is bedoeld voor groep 3, dan zal deze leerling het programma pas in groep 5 kunnen gebruiken. Het gebruik van Muiswerkprogramma's op scholen voor speciaal onderwijs heeft ons geleerd dat leerlingen die slecht aan het leren te krijgen zijn, door de computerprogramma's weer lol in de lessen hebben gekregen.